Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. T. Bujnicki, A, Helman, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, wyd. 2, WSiP, Warszawa 1988.
2. M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, wyd. 2 zmienione, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
3. A. Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich, PIW, Warszawa 2000.
4. H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. 3 zmienione, PWN, Warszawa 1999.
5. J. Osmoła, Potop Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1995.
  Dowiedz się więcej
1  Powieść historyczna
2  Postawa Polaków wobec najazdu Szwedów
3  Aleksandra Billewiczówna - charakterystykaKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia


    Tagi: